Материалы

Исполком Никополь

Питання:


Здравствуйте. Уважаемый мэр Никополя!

 Обращаются к Вам жители улицы Владимира Михайличенко.  Просим решить проблему с  вывозом мусора. Так как, уже несколько недель отсутствует контейнер для мусора.  А  когда контейнер стоял, то был почти всегда переполнен и от него исходил неприятный запах. 


Відповідь:


На Ваше звернення стосовно якості надання послуг з поводження з відходами на територіях садибних забудов у м. Нікополь, повідомляю.

        Законом України «Про органи самоорганізації населення» передбачено:

        Стаття 2. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом.

        Пункт 2 статті 3. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

        Пункт 6 статті 14. Власними повноваженнями органу самоорганізації населення є здійснення контролю за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово – комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.

        Відповідно до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145:

        Абзаци 5,6 пункту 1.1. розділу I:

        Планово - подвірна система збирання побутових відходів - система, за якою зібрані в контейнери побутові відходи перевозять на об'єкти поводження з відходами для їх подальшого оброблення (перероблення), утилізації, знешкодження чи захоронення.

        Планово - регулярна система санітарного очищення - система санітарного  очищення, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів з населених місць до місць їх оброблення (перероблення),  утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення у терміни, визначені у Санітарних нормах.

        Абзац 2 пункту 2.8. розділу II. На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м.

        Згідно з Порядком проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145:        Пункт 2.  У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач або управитель багатоквартирного будинку (за дорученням співвласників багатоквартирного будинку в разі прийняття ними відповідного рішення) має право викликати виконавців комунальних послуг (їх представників) для перевірки якості та/або кількості наданих послуг.

        Пункт 3.  Проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, забезпечується виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку.

        Пункт 4. Для проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, споживач звертається до виконавця комунальної послуги або управителя багатоквартирного будинку в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідних послуг, з претензією про невідповідність кількісних та/або якісних показників послуг.

        Рішенням Нікопольської міської ради від 28.02.2020 № 77-60/VII визначено Товариство з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс» виконавцем надання послуг з поводження з відходами, що утворилися на території міста Нікополя.

Товариство з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс» не є структурним підрозділом Нікопольської міської ради.

Тому, для проведення перевірки відповідності якості надання послуг з поводження з відходами, що утворилися на території міста, Вам потрібно звернутися до ТДВ «Дніпрокомунтранс» за адресою: пр. Трубників, 11а. Також, для уточнення інформації, Ви можете зв’язатися з представниками даної організації за наступними номерами телефонів:

- абонентський відділ – 067-502-95-28;

- договірний відділ – 056-776-57-63.