Никополь

Исполком Никополь
  1. Інформація про об’єкт приватизації. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –вбудоване нежитлове приміщення, загальною площею 25,3 кв.м.. адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул.Електрометалургів, 50/5. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради, ЄДРПОУ 38309555,м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 58А. Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 25,3  кв.м.;
  2. Спосіб приватизації «ВИКУП».
  3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта. Приватизація об’єкта малої приватизації–вбудованого нежитлового приміщення, загальною площею 25,3 кв.м.. за адресою: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. Електрометалургів, 50/5. Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради, ЄДРПОУ 38309555, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Ціна об’єкта :– 40400,00 (сорок тисяч чотириста гривень 00 копійок), сума ПДВ: 8080,00 (вісім тисяч вісімдесят грн.00 копійок), загальна ринкова вартість об’єкта оцінки з урахуванням ПДВ на дату оцінки становить 48480,00 (Сорок вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок). Вартість об’єкту приватизації визначена оцінювачем - відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2015 р., № 100, ст. 3435). Відповідно до висновку про вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2020.
  4. Додаткові умови щодо:

- здійснення інвестицій в будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію або реставрацію об’єкта приватизації.

- Відшкодувати вартість проведення експертної оцінки виконавчому комітету Нікопольської міської ради у сумі 3950,00 грн. (три тисячи дев’ятьсот п'ятдесят) гривень, без ПДВ;

- Відшкодувати вартість проведення рецензії експертної оцінки виконавчому комітету Нікопольської міської ради у сумі 1000,00 грн. (одна тисяча) гривень, без ПДВ;

     5.Технічні реквізити інформаційного повідомлення. Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації - рішення Нікопольської міської ради «Про включення до переліку об′єктів, що підлягають приватизації та визначення способу приватизації об’єкта комунальної власності» № 36-64/VІІ від 30.04.2020. Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-05-08-000002-3.

Управління комунального майна Нікопольської мiської ради».

Начальник управління комунального майна   П.Г. Тимошенко