Никополь

Исполком Никополь

Інформація про виконання бюджету міста

 за 2019 рік


  ДОДАТКИ


1.Доходи бюджету

За 2019 рік до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 1181906,0 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 1157556,7 тис.грн., до спеціального фонду – 24349,3 тис.грн.  План на звітний період виконано на 98,9%.

У порівнянні з минулим роком доходи скоротилися на 54345,3 тис.грн. або на 4,4% за рахунок зменшення обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів на 153013,4 тис.грн. або на 24,4%. Обсяг власних доходів за звітний період збільшився на 98668,1 тис.грн. або на 16,2%.

Скорочення обсягу трансфертів пояснюється зменшенням коштів субвенції на виплату пільг та субсидій населенню на 169363,3 тис.грн. або у 4 рази по причині погашення у минулому році кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2018 року, у сумі 82258,7 тис.грн. та проведення з березня 2019 року монетизації субсидій.

          За 2019 рік до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 683251,5 тис.грн., уточнений план  на звітний період недовиконано на 1149,7 тис.грн. або на 0,2%.

План надходжень по основному джерелу доходів – податку на доходи фізичних осіб недовиконано на 331,4 тис.грн. або на 0,1% внаслідок недонадходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, на суму 1991,3 тис.грн. або  на 0,4% по причині призупинення діяльності ТОВ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТІСТ»(перерахування податку на рік складають майже 3,0 млн.грн.) та уповільнення у ІІ півріччі темпів росту перерахувань податку на доходи такими бюджетоутворюючими підприємствами міста як ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» на 24,7% та ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» на 9,4%.

У порівнянні з минулим роком зростання надходжень складає 91071,8 тис.грн. або 23,5%. Основними факторами, які вплинули на збільшення надходжень є: по-перше, збільшення на 12,1% рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, по-друге, зростання перерахувань податку промисловими підприємствами  міста, такими як ПАТ «НЗФ» - на 18132,0 тис.грн. або на 18,8%, ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» на 11938,3 тис.грн. або на 27,2%,  ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - на 6144,3 тис.грн. або на 16,7%, ТОВ ВСМПО «Титан Україна» - на 1306,3 тис.грн. або на 14,2%, ПАТ «Нікопольський ремонтний завод» - на 1199,3 тис.грн. або на 20,1%, ПП НВО «Трубосталь» - на 422,7 тис.грн. або на 7,2%, ТОВ ВО «Оскар» - на 2902,4 тис.грн. або у 1,4 рази, ПРАТ «НЗТО» - на 2517,7 тис.грн. або у 1,6 разів, надходжень податку на доходи із заробітної плати працівників закладів та установ бюджетної сфери – на 3977,8 тис.грн. або на 9,4% та військовослужбовців – на 3240,1 тис.грн. або на 29,9%.

Планові показники по податку на прибуток підприємств комунальної власності недовиконано на 79,3 тис.грн. або у 3,2 рази через збиткову діяльність комунальних підприємств міста, з цієї ж причини у порівнянні з минулим роком відбулося скорочення надходжень на 70,1 тис.грн. або у 3 рази. Істотно зменшили перерахування наступні підприємства: КП «Міськавтодор – 1» на 13,1 тис.грн. або у 2,2 рази, КП «Ритуальна служба» - на 21,5 тис.грн. або у 2,3 рази. При сплаті у минулому році податку на прибуток КП «Міська житлово-технічна інспекція» у сумі 10,6 тис.грн. та КП «Архітектурно-планувальне бюро» у сумі 18,4 тис.грн. у 2019 році перерахування до бюджету від цих підприємств відсутні.

План по акцизному податку недовиконано на  1679,8 тис.грн. або на 4,7% через зменшення нормативу відрахувань до бюджету міста акцизного податку з нафтопродуктів, який затверджується постановою КМУ та обсягів реалізації пального. З цієї ж причини у порівнянні з минулим роком надходження цього платежу зменшилися на 278,9 тис.грн. або на 0,8%.

За звітний період до бюджету міста надійшло доходів від другого за розміром джерела доходів – податку на майно – 97823,6 тис.грн., в тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки -  9820,8 тис.грн., земельного податку та орендної плати за землю – 87619,6 тис.грн., транспортного податку – 383,2 тис.грн.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, планові показники перевиконано на 451,8 тис.грн. або на 4,8%. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1016,6 тис.грн. або на 11,5% завдяки збільшенню розміру ставки податку (через зростання мінімальної заробітної плати) та площ об’єктів житлової нерухомості, які підлягають оподаткуванню, на 18133,48 кв.м.

Найбільшими платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів нежитлової нерухомості є: ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб»  - 475,3 тис.грн. або 7,3% від загального обсягу надходжень, ПАТ «НЗФ» - 444,3 тис.грн. або 6,9%, ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - 334,4 тис.грн. або 5,2%, ПП НВО «Трубосталь» - 231,1 тис.грн. або 3,6%, ПРАТ «Енергоресурси» - 102,0 тис.грн. або 1,6%, ТОВ «ВСМПО «Титан Україна» - 178,7 тис.грн. або 2,8%,  ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» - 110,5 тис.грн. або 1,7%.

План надходжень до бюджету земельних платежів (орендної плати за землю та земельного податку) недовиконано на 3163,0 тис.грн. або на 3,5% внаслідок того, що при плануванні було враховано проведення згідно статті 289 Податкового кодексу України індексації нормативної грошової оцінки землі на 7% (прогнозний індекс зростання споживчих цін за 2018 рік), дію якої було призупинено до 2023 року, а також наявності податкового боргу по цим видам платежів.

У порівнянні з 2018 роком спостерігається збільшення надходжень до бюджету земельних платежів на  6013,1 тис.грн. або на 7,4% завдяки зростанню надходжень: від земельного податку з юридичних осіб – на 3103,8 тис.грн. або на 6% (через скасування пільги для земель залізниць в межах смуг відведення – 1377,2 тис.грн., а також збільшення перерахувань ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» - на 1354,5 тис.грн. або на 4,5%); орендної плати за землю з юридичних осіб – на 2725,1 тис.грн. або на 10,4% за рахунок нових договорів оренди землі та збільшення перерахувань орендної плати ТОВ НВО «Трубосталь» на 547,2 тис.грн. або у 1,8 разів та ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» - на 1001,9 тис.грн. або на 39,1%, орендної плати з фізичних осіб – на 160,3 тис.грн. або на 6,6% завдяки укладенню нових договорів оренди.

За січень-грудень між Нікопольською міською радою та землекористувачами було укладено та зареєстровано відповідно до вимог діючого законодавства 73 договори оренди землі та додаткові угоди про поновлення договорів оренди на загальну площу 79,4554 га, в тому числі: з юридичними особами – 48 договорів на загальну площу 76,0141 га (30 нових, орендна плата в рік становить 5615,7 тис.грн.), з фізичними особами – 25 договорів на загальну площу 3,4413 га (14 нових, орендна плата за рік становить 559,1 тис.грн.).

           Станом на 01.01.2020 року у місті діє 394 договори оренди землі, в тому числі: укладених  з юридичними особами -  215, з фізичними особами – 179. У порівнянні з даними на початок року кількість діючих договорів оренди земельних ділянок збільшилась на 37 договорів.

Планові показники по транспортному податку недовиконано на 91,5 тис.грн. або на 19,3% через скорочення кількості транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню, на 10 одиниць. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 112,2 тис.грн. або у 1,4 рази завдяки погашенню податкового боргу по сплаті цього платежу фізичними особами.

По єдиному податку уточнені планові показники перевиконано на 2755,5 тис.грн. або 4,6%,  порівняно з  надходженнями цього платежу за 2018 рік доходи зросли на 9815,7  тис.грн. або на 18,6%. Перевиконання плану та збільшення надходжень у порівнянні з 2018 роком відбулося завдяки: по-перше, зростанню ставок податку (через збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для платників І групи) та мінімальної заробітної плати(для платників ІІ групи); по-друге, збільшенню  кількості платників на 84 особи; по-третє, збільшенню доходів платників ІІІ групи.

План надходжень до бюджету частині чистого прибутку комунальних підприємств перевиконано на 42,0 тис.грн. або на 40%, у порівнянні з минулим роком зменшення надходжень склало  82,2 тис.грн. або на 35,8% внаслідок погашення у минулому році податкового боргу КП «Нікопольводоканал» у сумі 117,2 тис.грн.

По іншим надходженням (код платежу 21080000) план недовиконано на 76,5 тис.грн. або на 26,7% через невиконання планових показників надходжень плати за встановлення земельних сервітутів на 91,5 тис.грн. та штрафів, які накладаються адмінкомісією на 24,2 тис.грн., однак у порівнянні з минулим роком надходження зросли на 64,9 тис.грн. або у 1,5 разів завдяки збільшенню надходжень у 2019 році адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 40,6 тис.грн. або у 3 рази.

Перевиконання планових показників по платі за надання адміністративних послуг на 101,2 тис.грн. або на 2,2%  та збільшення їх надходження у порівнянні  з минулим роком на 361,0 тис.грн. або на 8,4% пояснюється збільшенням кількості наданих послуг.

Перевиконання планових показників по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, на 411,1 тис.грн. або на 38,5% та збільшення надходжень у порівнянні з минулим роком на 1146,6 або у 4,5 разів пояснюється  погашенням заборгованості минулих років КП «Міська житлово-технічна інспекція» перед бюджетом  та сплатою поточних платежів на загальну суму 1235,0 тис.грн.

Недовиконання планових показників надходжень державного мита на 135,8 тис.грн. або на 20,3% та скорочення доходів від цього платежу у порівнянні з минулим роком на 162,9 тис.грн. або на 23,4% пояснюється зменшенням кількості наданих послуг по оформленню паспортів та документів на спадщину.

По іншим надходженням (код платежу 24060300) уточнений план перевиконано на 536,2 тис.грн. або у 1,6 разів, у порівнянні з минулим роком доходи збільшилися на 615,0 тис.грн. або у 1,8 разів. Перевиконання планових показників та зростання надходжень відбулося завдяки упорядкуванню розрахунків плати за розміщення зовнішньої реклами.

Уточнені планові показники надходжень коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках внаслідок їх використання без правовстановлюючих документів, перевиконано на 109,9 тис.грн. або на 7,8%, у порівнянні з минулим роком зростання надходжень склало 896,9 тис.грн. або у 2,4 рази.

З метою недопущення використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів протягом звітного періоду було нараховано та затверджено відповідними рішеннями виконкому збитки по 18 землекористувачам на загальну суму 4974,8 тис.грн. Станом на 01.01.2020 року сплачено до бюджету збитків у сумі 1527,3 тис.грн., в тому числі: добровільно на суму 835,8 тис.грн.( ФОП Епіфанцев Д.Ю. – 11,0 тис.грн., ТОВ «ПМК-19» - 660,0 тис.грн., ФОП Кончуковський – 5,3 тис.грн., ТОВ «ВІСТ І КО – 154,8 тис.грн.),  після затвердження судом мирових угод з наданням розстрочки – 234,4 тис.грн.( ФОП Погосян А.Г. – 19,5 тис.грн., ТОВ «Престиж» - 85,4 тис.грн., ТОВ «Бейз-106» - 54,5 тис.грн., гр.Хоменко – 75,0 тис.грн.), за рішенням суду – 457,1 тис.грн.(ТОВ «КРІМЕТ» - 96,3 тис.грн., ДП «Строй-Маркет Плюс» - 215,7 тис.грн, ФОП Лазевник – 98,6 тис.грн., Бабіч С.С.– 39,8 тис.грн., ФОП Чернушенко – 6,7 тис.грн.). Крім того, на теперішній час на розгляді у судах знаходяться справи по стягненню збитків на суму 5151,9 тис.грн., на виконанні в ДВС – на суму 2657,9 тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету міста за 2019 рік надійшло  доходів  у сумі 24349,3 тис.грн., у тому числі до бюджету розвитку 3762,2 тис.грн., уточнений план перевиконано на 199,6 тис.грн. або на 0,8%. У порівнянні з минулим роком надходження  доходів до спеціального фонду зменшилися на 9938,7 тис. грн. або на 29% через скорочення коштів від відчуження майна комунальної власності  на 4969,1 тис.грн., коштів пайової участі – на 1648,5 тис.грн. та власних надходжень бюджетних установ на 3158,3 тис.грн.

За звітний період недовиконано план надходжень екологічного податку на 614,9 тис.грн. або на 19,7% через внесення змін до Податкового кодексу України, які було опубліковано після прийняття бюджету міста, в частині оподаткування викидів двоокису вуглецю та внаслідок скасування на 2019 рік індексації ставок екологічного податку, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скорочення надходжень склало 136,0 тис.грн. або 5,1%.

Перевиконання планових показників по коду 24061600 «Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища» на 70,9 тис.грн. або у 1,6 разів та зростання надходжень цього платежу у порівнянні з 2018 роком на 93,8 тис.грн. або у 2 рази пояснюється збільшенням перерахувань комунальним підприємством «Нікопольводоканал» до бюджету міста частини коштів за скид стічних вод із понаднормативним забрудненням, стягнутих з промислових підприємств міста.

Уточнений план надходжень до бюджету грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, перевиконано на 120,2 тис.грн. або у 3,4 рази завдяки погашенню заборгованості минулих років у сумі 99,3 тис.грн., однак у порівнянні з 2018 роком надходження скоротилися на 169,2 тис.грн. або у 2 рази внаслідок того, що у 2018 році через виконавчу службу згідно рішення суду з  КП «Нікопольподоканал» було стягнуто відшкодування збитків, заподіяних в результаті забруднення поверхневих вод Каховського водосховища.

          За звітний період надійшло власних надходжень бюджетних установ  у сумі 17541,5 тис.грн.  У порівнянні з аналогічним періодом минулого року їх обсяг зменшився на 3158,3 тис.грн. або на 15,3% по причині скорочення: плати за послуги, що надаються бюджетними установами – на 1513,7 тис.грн. або на 10,6% по причині реорганізації закладів охорони здоров’я у комунальні підприємства; надходжень від реалізації майна – на 158,7 тис.грн. або у 2,6 разів через скорочення його обсягів, та благодійних внесків – на 1490,7 тис.грн. або на 25,1%.

План надходжень до бюджету розвитку перевиконано на 62,1 тис.грн. або на 1,7%, у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 6637,2 тис.грн. або у 2,8 разів.

Річні планові показники по надходженням коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту перевиконано на 733,4 тис.грн. або на 28% по причині укладення протягом року 3 додаткових договорів пайової участі, але у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 1648,5 тис.грн. або на 32,9% внаслідок зменшення вартості об’єктів, за які сплачувалися пайові внески.

          Уточнений річний план надходжень до бюджету коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності,  недовиконано на 207,9 тис.грн. або на 36,1% через відсутність попиту на об’єкти, які підлягали продажу. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 4969,1 тис.грн. або у 14,5 разів по причині продажу у 2018 році з аукціону мережі теплопостачання на суму 5181,2 тис.грн.

          Планові показники надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення недовиконано на 463,4 тис.грн. або у 13,7 разів внаслідок тривалого терміну оформлення документів на продаж земельної ділянки по вул. Г.Чорнобиля. У порівнянні з  2018 роком надходження скоротилися на 19,6 тис.грн. або на 34,9% по причині сплати у 2019 році залишку коштів за земельну ділянку, яка розташована за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного,101, продану у 2018 році.

  За 2019 рік до цільового фонду Нікопольської міської ради надійшло коштів у сумі 174,4 тис.грн., у порівнянні з минулим роком надходження зросли на 68,1 тис.грн. або у 1,6 разів завдяки збільшенню доходів від благодійних внесків.

 1. Видатки бюджету

Видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з Державного бюджету виконано в сумі 1 069 762,2 тис.грн, що становить 98% до плану. Із загального обсягу видатків 232 994,2 тис.грн або 21,8% забезпечено коштами освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, 210 233,1 тис.грн або 19,7% - коштами субвенцій соціальної спрямованості, з них 702,1 тис.грн. – субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, 4 000,8 тис.грн. – субвенції на утримання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

 На захищені статті із загального фонду бюджету направлено 853 947,0 тис.грн або 79,8%, в тому числі 514 502,4 тис.грн або 48,1% - на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 233 365,2 тис.грн або 21,8% – на соціальне забезпечення (виплату нарахованих за місяць всіх видів допомог сім`ям з дітьми, відшкодування пільг та субсидій населенню, стипендій, регресних виплат працівників бюджетних установ, матеріальної допомоги та інших трансфертів населенню), 37 153,7 тис.грн. або 3,5% - забезпечення установ медикаментами та продуктами харчування, 68 334,1 тис.грн або 6,4% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ. За 2019 рік вилучено з бюджету міста (реверсна дотація) 23 072,4 тис.грн. або 2,2% до видатків загального фонду, передано трансфертів до інших рівнів бюджетів  у сумі 573,4 тис.грн., на обслуговування місцевого боргу використано 18,2 тис.грн.

На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 857 271,8 тис.грн, що становить 80,1% до загального обсягу фінансування, з них на освіту –  407 522,3 тис.грн. (38,1%), охорону здоров`я – 159 804,8 тис.грн (14,9%), соціальний захист – 247 691,3 тис.грн. (23,1%), культуру – 20 312,4 тис.грн. (1,9%), фізкультуру – 21 941,0 тис.грн (2,1%).

Захищені видатки бюджету міста забезпечені фінансовим ресурсом на 100 відсотків. Станом на 01.01.2020р кредиторська заборгованість відсутня.

Заробітна плата нараховувалась із дотриманням умов щодо встановленого на 2019 рік рівня мінімальної заробітної плати – 4 173 грн. та розміру тарифної ставки працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою – 1 921 грн.

За звітний період обраховано та виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення медпрацівникам згідно постанови КМУ від 11.05.2011р №524 у сумі 4 050,0 тис.грн., відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення педпрацівникам закладів освіти – відповідно 28 153,0 тис.грн та 8 564,5 тис.грн, культури та фізичної культури – відповідно 1 969,3 тис.грн та 495,3 тис.грн.

На оплату праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ використано коштів у загальній сумі 514 502,4 тис.грн., що на 45 066,4 тис.грн. більше проти показника за 2018 рік. У спів ставних умовах показник зростання фонду оплати праці становить 68 036,0 тис.грн. або 15,2%. Середньомісячний заробіток на 1 штатну посаду працівника бюджетної сфери склав: у галузі «освіта» - 6 741 грн,  «охорона здоров`я» – 5 292 грн, «культура» – 5 280 грн.

Розрахунки за енергоносії бюджетних установ здійснювались відповідно до обсягів їх споживання, не допускаючи  наявності простроченої кредиторської заборгованості. За 2019 рік перераховано енергопостачальникам 68 334,1 тис.грн., що на 7 710,6 тис.грн або на 12,7% більше проти показника за 2018 рік.

 Зменшено фізичні обсяги споживання енергоносіїв (у порівнянні з показниками за 2018 рік):

 • послуги водопостачання скорочено на 3,5 тис.м3 або на 2,8%;
 • для потреб галузей бюджетної сфери (опалення) використано природного газу у обсязі 1 575,9 тис.м3 при фактичному витрачанні у попередньому році – 1 682,3 тис.м3 (на 6,3% менше);
 • споживання послуг теплопостачання складає 9,6 тис. Г/кал, що на 1 тис. Г/кал менше рівня минулого року (10,6 тис. Г/кал).

При цьому має місце збільшення вартісних показників споживання енергоносіїв, одним із чинників якого є зростання тарифів.

Видатки на оплату теплопостачання склали 30 940,9 тис.грн., що на 7 047,5 тис.грн. або на 30% більше у порівнянні з показником за 2018 рік. При цьому скорочення обсягу споживання послуг теплопостачання (за 2018-2019рр) дало можливість отримати економію бюджетних коштів за цінами 2019 року у сумі 2 639,7 тис.грн.

При скороченні фізичних обсягів споживання води, в результаті зростання тарифу (на 24%) має місце одночасне зростання видатків – на 436,7 тис.грн. або на 22%.

Видатки на електроенергію зросли на 3 619,6 тис.грн. або на 31%, в тому числі за рахунок підвищення тарифів – 2 025,5 тис.грн.

Видатки на оплату природного газу склали 19 276,0 тис.грн., що на 3 477,0 тис.грн. або на 15,3% менше у порівнянні з показником за 2018 рік внаслідок: зменшення тарифу у 2019 році – 2 173,8 тис.грн., скорочення обсягу споживання газу – 1 303,2 тис.грн.

Видатки на медикаменти та продукти харчування, що забезпечують виконання функцій бюджету, профінансовано відповідно до фактичних  виробничих показників за нормативами, затвердженими в бюджеті міста на 2019 рік.

Видатки загального фонду на забезпечення продуктами харчування в закладах освіти виконано в сумі 28 692,8 тис. грн., що на 4 884,1 тис.грн. або на 20,5% більше проти показника за 2018 рік. На утримання дітей по харчуванню в дошкільних закладах освіти за рахунок батьківської плати використано 8 719,8 тис.грн.

За звітний період виконано 860,5 тис. діто-днів по харчуванню в загальноосвітніх закладах, на які спрямовано коштів у сумі 19 794,7 тис.грн., середня вартість діто-дня  коштами бюджету міста склала 23,0 грн.

В дошкільних закладах для забезпечення 732,7 тис. діто-днів на харчування (з урахуванням батьківської плати та благодійної допомоги) використано 17 859,9 тис.грн., середня вартість діто-дня склала 24,37 грн.

На харчування в закладах охорони здоров`я використано 2 430,8 тис.грн або на 100% до плану. Фактична середня вартість ліжко-дня у звичайному стаціонарі міських лікарень становить 11,80 грн. Із загального обсягу видатків на забезпечення пільговим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей (1 чол), дітей ВІЛ-інфікованих матерів (20 чол) та дітей, хворих на фенілкетонурію (2 чол), направлено 353,4 тис.грн.

На 100% до плану проведено видатки на харчування підопічних стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 236,4 тис.грн., середня вартість харчування одного підопічного в день коштами бюджету міста склала 32,40 грн., власних надходжень установи – 18,76 грн.

Видатки на медикаменти по галузі «охорона здоров`я» виконано у сумі 5 793,7 тис. грн., що становить 99,8% до плану. Середня фактична вартість ліжко-дня у звичайному стаціонарі міських лікарень становить 14,0 грн., в т.ч. пологового відділення – 43,0 грн., ліжок для інвалідів ВВв – 62,90 грн. У загальному обсязі фінансування на медикаменти видатки для надання ургентної допомоги (4 803 особи) склали 879,9 тис.грн. (99,6% до плану), на придбання засобів протезування (підгузки, кало-, сечоприймачі) направлено 196,9 тис.грн., забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет (32 особи) технічними засобами для визначення цукру в крові та лікувальної терапії (тест-смужки, шприц-ручки та шприци інсулінові) – 73,1 тис.грн., придбання вакцини для проведення туберкулін діагностики        (33 120 доз) – 841,9 тис.грн., закупівлю тест-систем для аналізів крові на ВІЛ-інфекцію, вірусни гепетит "В" та "С" – 79,9 тис.грн.

На оплату безкоштовних або пільгових рецептів громадян (1 477 особи) коштами бюджету міста спрямовано 2 343,2 тис.грн. Крім того, коштами відповідної субвенції з державного бюджету відшкодована вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань на загальну суму 702,1 тис.грн. З 1 квітня поточного року ці відшкодування здійснюється Національною службою здоров’я України безпосередньо.

На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 9 842 рецептів) спрямовано коштів субвенції з державного бюджету у сумі 2 619,7 тис.грн., коштів бюджету міста – 1 260,5 тис.грн.

На зубопротезування пільгової категорії громадян (139 осіб) використано 268,6 тис.грн., на  здійснення регресних виплат працівникам охорони здоров’я – 1 148,2 тис.грн.

На забезпечення проведення замісної ниркової терапії методом гемодіалізу для мешканців міста (9 осіб) на базі Нікопольської центральної районної лікарні використано коштів у сумі 386,3 тис.грн. (придбання лікарських засобів та витратних матеріалів, обладнання та меблів).

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямовано 1 528,2 тис.грн., з них на проведення  екскурсії для дітей з функціональними обмеженнями до дня захисту дітей – 12,0 тис.грн., акції «Перший раз - в перший клас» - 14,4 тис.грн., виготовлення та розміщення соціальної реклами – 10,0 тис.грн., привітання з новорічними святами дітей з функціональними обмеженнями – 48,0 тис.грн., заходи до всесвітного дня інвалідів – 6,0 тис.грн.  На виконання заходів соціальної програми підтримки молоді управлінням з гуманітарних питань використано 162,8 тис.грн, в т.ч. проведення конкурсу «Що? Де? Коли?» -  0,9 тис.грн, «Студент року» - 21,5 тис.грн., заходів до дня матері, дня сім’ї – 6,2 тис.грн., міського фестивалю-конкурсу «Творча родина» - 3,3 тис.грн., акції «Перший раз - в перший клас» - 52,4 тис.грн., привітання ДБСТ з днем їх створення – 2,9 тис.грн.,  придбання дитячих новорічних подарунків – 75,6 тис.грн.        

Службою у справах дітей в День захисту дітей організовано екскурсію для дітей пільгових категорій, на що направлено 5,9 тис.грн., привітання дитячого будинку сімейного типу з днем усиновлення дитини (побутова техніка та меблі) – 4,9 тис.грн. В межах заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання профінансовані видатки на поліпшення матеріальних умов функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 17,9 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету міста придбано 231 путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій на суму 1 944,9 тис.грн.

На виконання заходів міської програми з поліпшення соціального захисту населення у січні-грудні 2019 року спрямовано 21 399,5 тис.грн, в тому числі: на фінансову підтримку ветеранських організацій – 435,7 тис.грн, компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 1 140,9 тис.грн, надання матеріальної допомоги громадянам міста – 8 420,9 тис.грн., на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані,  сім`ям загиблих військовослужбовців в АТО, почесним громадянам міста – 435,9 тис.грн, відшкодування комунальних  пільг  інвалідам  війни  та учасникам  бойових  дій,  які приймали безпосередню участь у бойових діях під час ВВВ – 47,3 тис.грн, відшкодування пільг з послуг зв`язку – 3,0 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 10 890,0 тис.грн., пільговий проїзд потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 5,8 тис.грн., оплата гарячих обідів  для безпритульних громадян в зимовий період – 20,0 тис.грн. На оплату громадських робіт спрямовано 313,8 тис.грн. На виконання судового рішення бюджетом міста відшкодовано видатки за пільгове перевезення громадян залізничним транспортом у 2015 році – 4 310,5 тис.грн.

В межах заходів програми забезпечення діяльності з надання соціальних послуг населенню територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у звітному періоді розпочато надання послуг соціального таксі. За вересень-грудень 2019 року фактичні видатки за надані послуги склали 69,5 тис.грн.

На  утримання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу за звітний період  спрямовано коштів відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 4 000,8 тис.грн.

         На виконання програми розвитку культури проводились заходи міського та державного значення. Фактичні видатки по загальноміським культурно-мистецьким заходам  складають 1 514,3 тис.грн., із них: новорічні святкування – 238,8 тис.грн., святкування масляної – 19,0 тис.грн., Дня Незалежності – 11,0 тис.грн., дня знань – 19,7 тис.грн., вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 22,7 тис.грн., святкування 75-річчя вигнання нацистів з міста – 2,9 тис.грн., дня захисту дітей – 43,2 тис.грн., дня пам’яті Чорнобильської катастрофи та вшанування учасників ліквідації аварії – 18,1 тис.грн., дня пам’яті та примирення – 6,2 тис.грн., дня обрання Б.Хмельницького гетьманом України – 424,2 тис.грн,  Дня Конституції – 2,9 тис.грн., дня молоді – 57,2 тис.грн., дня захисника – 9,5 тис.грн., дня працівника культури – 15,1 тис.грн., дня місцевого самоврядування – 3,0 тис.грн.,  вшанування пам’яті жертв війни в Україні – 2,9 тис.грн., проведення пасхального свята – 25,3 тис.грн., дня міста – 456,1 тис.грн., дня слави І.Сірка – 13,0 тис.грн., симпозіуму гончарів «Скіф і я» - 120,6 тис.грн., участь у обласному фестивалю-ярмарку «Петриківський диво цвіт» - 2,9 тис.грн.

На утримання установ фізкультури та спорту та проведення відповідних  заходів використано коштів загального фонду бюджету у сумі 21 941,0 тис.грн. В межах програми розвитку фізичної культури та спорту профінансовані видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту у загальній сумі 144,2 тис.грн (в тому числі відрядження спортсменів на змагання – 15,4 тис.грн., авто послуги – 29,0 тис.грн., нагороджувальна атрибутика – 99,8 тис.грн.), відрядження спортсменів ДЮСШ на змагання, харчування  – 105,9 тис.грн, оплата транспортних послуг та вартості пального для ДЮСШ – 158,9 тис.грн., придбання спортінвентарю та спортивної форми для комунальних закладів ДЮСШ – 219,3 тис.грн., спортінвентарю, спортивної форми та взуття для членів футбольного клубу – 489,0 тис.грн., внески для участі футбольної команди  у змаганнях -190,0 тис.грн., оплату послуг проживання та харчування членів команди футбольного клубу – 470,4 тис.грн., оренда та утримання футбольного поля – 340,0 тис.грн., вартість пального та послуги перевезення членів команди на чемпіонати та тренування – 653,1 тис.грн., стипендії спортсменам міста – 144,0 тис.грн, оплата видатків  навчально-тренувальних зборів та змагань, які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості – 3 186,4 тис.грн, фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 2 740,0 тис.грн. Обсяг видатків на утримання комунального закладу «Спорт для всіх» склав 1 061,6 тис.грн., комунального закладу «Футбольний клуб «Нікополь» - 6 764,2 тис.грн.

 • Із загального фонду бюджету міста також профінансовані видатки на виконання заходів міських програм:
 • - сприяння громадянській активності у розвитку території міста – 1 132,4 тис.грн;
 • - фінансової підтримки комунального підприємства "Муніципільна варта" – 1 959,9 тис.грн;
 • - субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (програма сприяння Нікопольському об’єднаному міському військовому комісаріату, військовій частині 0593 Збройних сил України, Нікопольському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, Нікопольському міському відділу УСБ України у Дніпропетровській області, сприяння Управлінню державної казначейської служби України у місті Нікополь) – 986,8 тис.грн.;
 • - сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби – 108,8 тис.грн.;

- запобігання  та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 147,0 тис.грн.;

- розвитку земельних відносин і охорони земель – 535,2 тис.грн.; 

 • - розвитку малого та середнього підприємництва – 175,0 тис.грн.,
 • - впровадження багатоцільової системи відеонагляду – 669,3 тис.грн;
 • - розвитку міської комунальної аварійно-рятувальної служби – 1 605,3 тис.грн.
 • За рахунок коштів відповідних субвенцій профінансовані видатки на виконання державних соціальних програм.
 • Субвенцію на виплату державної  допомоги  сім’ям з дітьми,  малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та іншим категоріям громадян, передбачених чинним законодавством, перераховано в  обсязі  148 564,4 тис.грн. Вперше у 2019 році передбачені планові призначення на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, а також відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Станом на 01.01.2020 фактично здійснювались видатки на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, у сумі 28,0 тис.грн. (1 645,25 грн. на місяць на дитину). Обсяг відшкодування послуги «муніципальна няня» склав 66,7 тис.грн. (1 626,0 грн. на місяць). Середні розміри виплат по окремим видам державних соціальних допомог відповідають розмірам, визначеним законодавчими актами. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня.

 • Субвенція на тверде  паливо  і  скраплений газ  профінансована у сумі 75,9 тис. грн. У 2019 році з державного бюджету надано адресну допомогу 7 учасникам війни на придбання вугілля та скрапленого газу на суму 12,9 тис.грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ отримало 16 громадян на загальну суму 63,0 тис.грн. Заборгованість відсутня.
 • Відшкодування пільг та субсидій здійснювалась лише грошовими коштами. Субвенція на надання пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та квартплати  перерахована  у  сумі 56 889,9 тис. грн., в т.ч. на відшкодування пільг -  17 906,3 тис.грн., субсидій – 38 983,6 тис.грн. При цьому видатки бюджету міста на надання субсидій проведено лише за січень місяць (з перерахунками за опалювальний період). Відповідно до нового механізму, відшкодування субсидій починаючи з лютого поточного року здійснюються безпосередньо громадянам у грошовій формі.
 • Станом на 01.01.2020 обліковується кредиторська заборгованість у сумі 46,8 тис.грн. з відшкодування пільг КП «Нікопольтеплоенерго», погашення якої є неможливим через припинення діяльності підприємства. Має місце також дебіторська заборгованість у сумі 2 792,8 тис.грн. по наданих КП «Нікопольтеплоенерго» субсидіях населенню, яку не відшкодовано та не списано. Триває судова справа щодо цього питання.

Коштами спеціального фонду бюджету міста (в т.ч. бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 116 005,7 тис.грн, в тому числі:

- у сфері охорони навколишнього природного середовища – 1 711,6 тис.грн.;

- у галузі житлово-комунального господарства – 33 728,2 тис.грн., у тому числі видатки на придбання житла для дітей-сиріт та дітей (5 од.), позбавлених батьківського піклування, коштами відповідної субвенції з державного бюджету – 2 225,8 тис.грн.;

- поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання – 2 656,9 тис.грн.;

- будівництва об’єктів соціально-культурної сфери  (технічне переоснащення системи газопостачання в частині вузла обліку газу котельні КЗ"Нікопольський пологовий будинок"ДОР – 294,2 тис.грн., реконструкція вузлів обліку газу в закладах освіти – 1 538,9 тис.грн.) – 1 833,1 тис.грн.;

- будівництво інших об’єктів (виготовлення проектів на реконструкцію нежитлових приміщень під квартири – 167,6 тис.грн., виготовлення ПКД на реконструкцію доріг міста – 132,0 тис.грн.) – 299,6 тис.грн.;

- проведення капітальних видатків бюджетних установ – 51 149,2 тис.грн., в тому числі коштами субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 386,6 тис.грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 1 903,3 тис.грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду, – 694,9 тис.грн., на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту  – 1 138,7 тис.грн.;

- субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 657,9 тис.грн.;

- субвенції  обласному бюджету на заходи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення – 133,1 тис.грн.;

- виконання заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва – 112,9 тис.грн.;

- фінансування об’єктів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (17 087,1 тис.грн.), та співфінансування з бюджету міста (1 830,0 тис.грн.) - капремонт будівлі дошкільного закладу №30, інфекційного відділення лікарні №1, капремонт доріг, капремонт протирадіаційного укриття - 18 917,1 тис.грн.;

- капітальні видатки закладів охорони здоров’я коштами субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (4 550,4 тис.грн.) та співфінансування з бюджету міста (226,1 тис.грн.) -  флюорограф, рентгенапарат та інше обладнання для лікарень №1, 4 – 3 336,5 тис.грн.,  обладнання для дитячої міської лікарні – 1 440,0 тис.грн.;

 • Відповідно до плану заходів програми розвитку освіти, з метою підвищення енергозбереження в закладах освіти, на проведення капітального ремонту будівлі дошкільного закладу №53 з енергозберігаючими технологіями залучені кошти Північної екологічної фінансової корпорації "НЕФКО". Станом на 01.01.2020р отримано коштів у сумі 7 900,0 тис.грн. та профінансовано видатків у сумі 7 109,5 тис.грн. Погашено боргу – 296,3 тис.грн. За обслуговування боргу банківською установою (проценти) оплачено 18,2 тис.грн.

За рахунок коштів, отриманих бюджетними установами від надання платних послуг населенню, профінансовані видатки у сумі 12 596,6 тис.грн, з них на утримання дітей в дошкільних закладах освіти (батьківська плата) – 8 719,8 тис.грн, надання медичних послуг (стоматполіклініка)  – 2 687,7 тис.грн., соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 287,9 тис.грн., послуг у галузі культури – 718,1 тис.грн. (вхідна плата та платні гуртки); інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків та сум на виконання окремих доручень) – 4 417,2 тис.грн.

 • За 2019 рік на виконання заходів «Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Нікополя на 2019 рік» з бюджету міста виділено кошти у сумі 162 224,7тис. грн.або 98,63% планових призначень на звітний період.
 • За рахунок загального фонду бюджету міста було використано коштів на загальну суму 121 847,6 тис.грн.,або 99,69% планових призначень на звітний період, які були направлені на:
 • - експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 13 174,2 тис. грн..;
 • - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 5 013,9тис. грн.;
 • - іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства – 1 318,1 тис. грн.;
 • - забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 26 935,7тис. грн.;
 • - організацію благоустрою міста – 65 226,9 тис. грн.;
 • - заходи, пов’язані з поліпшенням питної води – 10 032,6 тис. грн.;
 • - здійснення заходів із землеустрою – 77,2 тис. грн.;
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 69,0 тис. грн..
 • За рахунок спеціального фонду бюджету містабуло профінансовано видатків на загальну суму40 377,1 тис. грн., або 95,56% планових призначень звітного періоду, які були направлені на:
 • - експлуатаціюта технічне обслуговування житлового фонду – 747,47 тис. грн..;
 • - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 976,1 тис. грн.;
 • - придбання баків для ТПВ – 839,95 тис. грн.;
 • - організацію благоустрою міста – 28 823,2 тис. грн.;
 • - заходи, пов’язані з поліпшенням питної води –115,66тис. грн.;
 • -реконструкціюоб’єктівжитлово-комунального господарства - 167,6 тис. грн.,
 • - реконструкціюінших об’єктів комунальної власності-132,1 тис. грн.,
 • -виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 5 918,1 тис. грн., які були спрямовані на: капітальний ремонт протирадіаційних укриттів – 1 347,6 тис. грн., капітальний ремонт доріг – 2 234,97 тис. грн., реконструкцію проїзних частин – 2 335,5 тис. грн.;
 • -внески до статутного капіталу–2 656,9 тис. грн., в тому числі: КП «Ритуальна служба» на придбання спеціалізованого автомобіля– 300,0 тис. грн., КП «МЖТІ» на придбання основних засобів – 259,0 тис. грн.; КП «НВУВКГ» на придбання основних засобів– 1500,0 тис. грн., КП «Міське паркове господарство» на придбання основних засобів - 76,2 тис. грн.; КП «Міськавтодор-1» - 521,7 тис. грн..

 

 

 

 

Заступник начальника управління економіки,

фінансів та міського бюджету                                                               І.Г. Полякова