Покров

Исполком Покрова

(згідно Постанови КМУ від 01.06.2020р. №586)

Перелік документів:

  • Заява одного з батьків або осіб, які їх замінюють, про тимчасове влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування із зазначенням строку та причини влаштування;
  • Акт оцінювання потреб сім’ї/особи(дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • Інші документи, що підтверджують стан сім’ї та причину влаштування дитини до закладу;
  • Висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що складається фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;
  • Індивідуальний  план реабілітації для дитини з інвалідністю.

Примітка. Під час зарахування дитини до закладу батьки або особи, які їх замінюють,подають документи разом із рішенням органу опіки та піклування за місцем проживання дитини/одного з батьків дитини про доцільність влаштування дитини на цілодобове перебування із зазначенням строку перебування у закладі та документи, передбачені положеннями/статутами відповідних закладів.

Источник: Исполком Покров